ثبت نام دوره آموزشی

LISTENING - SPEAKING & READING - WRITING- TOEFL
1399/01/31
یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 و پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 12:00
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .
خانم سمیه محمدزاده : LISTENING & SPEAKING - TOEFL
به زودی اعلام می شود : READING & WRITING- TOEFL
SIDEBAR