ثبت نام دوره آموزشی

دوره هوشمند – تعاملی ریاضی GRE
1399/01/25
دوشنبه ها عصر از ساعت 15:00 الی 18:30
8000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای رجائیان : ریاضی GRE
SIDEBAR