ثبت نام دوره آموزشی

کلاس GRE دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 248
1398/12/07
سه هفته اول کلاس چهارشنبه ها عصر از ساعت 15:00 الی 19:00 و هفت هفته بعدی کلاس پنجشنبه ها صبح از ساعت 08:00 الی 12:00
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای دکتر داوود برزآبادی : Vocabulary- Reading – Writing
SIDEBAR