ثبت نام دوره آموزشی

دوره هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 248
1399/01/27
چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای دکتر داوود برزآبادی : Vocabulary- Reading – Writing
SIDEBAR