جزوه های PRE-IELTS
 28234     1399/05/05-- 09:53:50

زبان آموزان دوره های جدید PRE-IELTS

جزوه کلاس Listening & Speaking PRE-IELTS جلسه اول در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد

جزوه کلاس Reading & Writing PRE-IELTS جلسه اول در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد

جزوه کلاس Vocabulary & Grammar PRE-IELTS جلسه اول در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد

 

برای دریافت فایل Listening کلاس PRE-IELTS لینک زیر را کلیک نمایید.

http://uploadboy.me/e0uv9ihlertz/Pre-IELTS Listening Audio files.rar.html