جزوه های PRE-IELTS

 4125     1397/07/23-- 11:00:41


زبان آموزان دوره های جدید PRE-IELTS

جزوه کلاس Listening & Speaking PRE-IELTS جلسه اول در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد

جزوه کلاس Reading & Writing PRE-IELTS جلسه اول در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد

جزوه کلاس Vocabulary & Grammar PRE-IELTS جلسه اول در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد

 

برای دریافت فایل Listening کلاس PRE-IELTS لینک زیر را کلیک نمایید.

https://www.mediafire.com/file/ybsd75wgxf6enwd/Pre-ielts_Listening_Audio_Files.zip/file 

 

0