ترم بهار 1397

 673     1396/12/21-- 08:34:38


زبان آموزان محترم برای دریافت فایل نمرات آزمون تعیین سطح  روی تاریخ آزمون کلیک نمایید.

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهار شنبه 25 بهمن 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 8 اسفند 1396

آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 28 بهمن 1396

آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 19 اسفند 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 20 اسفند 1396

 

 

 

ارتباط با ما

آدرس : خیابان وصال شیرازی - کوچه فردانش - پلاک 3