کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 284
 159     1402/07/06-- 09:08:10

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد

بهترین و کاملترین دوره GRE در دنیا

شروع دوره : چهارشنبه 5 مهر 1402

طول دوره: 10 هفته
شهریه دوره : 3،200،000 تومان

طراح و استاد دوره : آقای دکتر برزآبادی

روز و ساعت جلسه توجیهی آنلاین : چهارشنبه 5 مهر 1402 ساعت 16:00 الی 19:00 

ویژگیهای دوره هوشمند تعاملی GRE

1.   دو جلسه 1.5 ساعته آموزش آنلاین زنده در Adobe Connect  برای   معرفی آزمون ، محتوی، امکانات

      دوره،  نحوه برنامه ریزی و حل تمرینات نمونه برای آماده سازی دانشجویان برای شروع دوره

2.   ده هفته آموزش مدون در سیستم هوشمند-تعاملی موسسه ( LMS) هر هفته شامل تدریس و

        تمرین در:                 

 

 • Vocabulary
 • Reading         
 • Critical Reasoning      
 • Writing
 • Weekly Final Test (With full explanation of each item in videos)
 • Week Booster Exercises in Videos  + PDF file of all exercises and Word List of all words taught in videos.

نکته مهم: علاوه بر توضیحات ، تمرینات و آزمون های موجود در هفته های آموزشی دوره ، تست های زیر نیز در محیط واقعی آزمون برای آماده سازی بیشتر وجود دارند. تمامی سوالات از مجموعه سوالات اصلی آزمون میباشند و تک تک سوالات توضیح تشریحی ویدیویی دارند.
 

 • Practice Test 1: 1-Blank Vocabulary Test (20 Questions)
 • Practice Test 2: 2-Blank Vocabulary Test (20 Questions)
 • Practice Test 3: 3-Blank Vocabulary Test (20 Questions)
 • Practice Test 4: 1-Blank/2 Answer Vocabulary Test (20 Questions)
 • Practice Test 5: Reading Comprehension Test (20 Questions)
 • Practice Test 6: Critical Reasoning Test (10 Questions)

فایل  pdf  تست ها همراه با تک تک کلمات بکار رفته در آنها به صورت جداگانه همراه با تلفظ, معنی مثال و مترادف لغات در دسترس است.

-4   هر هفته دانشجویان انشای خود را ارسال و نمره و بازخورد مربوطه برای بهبود نگارش دریافت می کند.
-5  بیش از 200 ویدئوی آموزشی به صورت روزانه در کانال مخصوصی که در تلگرام برای کلاس ایجاد می شود قرار داده می گیرد. ویدئوها شامل تمام مباحث بخش وربال  به قرار زیر می باشد. لازم به توضیح است که تمامی ویدئوها همراه با توضیح و پاسخ تشریحی استاد دوره می باشند
Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing

6. ایجاد گروه تلگرامی برای کلاس تا از طریق آن دانشجویان بتوانند  با یکدیگر و استاد دوره در تعامل مستمر باشند.نکته پایانی مهم 1: بعد از اتمام دوره 10 هفته ای، دانشجویان تا 8 هفته از تمام امکاناتی که در طول دوره در اختیارشان بوده است شامل لینک کلاس آنلاین، مطالب درسی آفلاین ، آزمون ها، ویدیوهای تلگرامی می توانند استفاده و تمرین بیشتر کنند.

نکته پایانی مهم 2:  برای آماده سازی خود می توانید از دو حالت استفاده کنید:

 1. طبق زمان بندی ده هفته ای دوره پیش بروید و هر هفته مطالب مربوطه به همان هفته را مطالعه و تمرینات و تست ها را انجام بدهید و بالطبع هفته ای یک انشا برای تصحیح ارسال و بازخورد دریافت کنید. و در پایان تست های آماده سازی برای آزمون اصلی را انجام دهید.
 2. در صورت عجله  میتوانید با سرعت بالاتری مطالب را پوشش بدهید و هفته ای دو انشا ( در روزهایی که تعیین می شوند) بفرستید و در پایان تست های آماده سازی برای آزمون اصلی را تمرین کنید. البته یک دانشجو ممکن است در یک هفته یک انشا و در هفته ای دیگر دو انشا ارسال کند ولی در نهایت هر دانشجو در کل 10 انشا می تواند نوشته و جهت تصحیح بفرستد  جهت آشنایی بیشتر با کلاس ، حتما فیلم زیر را هم مشاهده نمایید