دوره غیر حضوری بخش نوشتار تافل (Writing) آقای دکتر برزآبادی
 647     1402/04/21-- 11:28:15

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد


این دوره نیاز به تعیین سطح ندارد در صورتی که از سطح زبانی خود آگاه هستید و به زبان آموزانی توصیه می شود که سطح زبان شان Upper-intermediate  و Advanced می باشد و یا الان در حد نمره 75 تافل هستند.

عنوان دوره: آموزش غیر حضوری مهارت نوشتاری تافل (تسک یک ، تسک دو جدید و تسک دو قدیم  با تاکید بر درستی ساختار و جمله نویسی )

طول دوره: یک جلسه آنلاین توجیهی و ده هفته  آموزش غیر حضوری در محیط LMS ( لازم به ذکر است که یک روز پیش از شروع دوره دو ساعت کلاس آنلاین برای معرفی دوره و توجیه زبان آموزان در محیط ادوبی برگزار می شود.)

طراح و مجری دوره: دکتر برزآبادی

شهریه دوره : 1800000 تومان

توجه 1: بعد از پایان 10 هفته آموزش غیر حضوری مدون، شرکت کنندگان در دوره تا دو ماه به مطالب موجود در LMS دسترسی دارند.

 

توجه 2: یکصد و پنجاه ویدئو روزانه آموزشی از طریق تلگرام در مباحث اصول رایتینگ ، گرامر و جمله نویسی

 

توجه 3: منطق دوره براساس زمان بندی 10 هفته ای است و در پایان هر هفته دانشجویان می توانند تکلیف رایتینگ خود را ارسال کنند . مطالب آموزش غیرحضوری در LMS به صورت هفتگی برای دانشجویان فعال می گردد و مهلت ارسال تکلیف برای هر هفته مربوطه ، 6 روز می باشد.

محتوی دوره:

آموزش غیرحضوری جامع مهارت نوشتار ویژه تافل از طریق :

 1. ویدئوهای کامل آموزشی و تمرینات تعاملی درLMS  در زمینه های:

الف- اصول انشا نویسی و ساختار نگارش

ب: تدریس جامع گرامر

ج: ارسال هفتگی تکلیف و تصحیح تکالیف

 1. ویدئوهای آموزشی روزانه در تلگرام در زمینه های:

الف: توضیحات نکات ریز ولی مهم در گرامر و واژه گزینی برای درست نویسی

ب: ارزیابی ویدیویی روزانه نمونه انشا از طریق تصحیح انشاها با توضیحات ساختاری، گرامری و واژگان

تاریخ شروع دوره:

کلاس آنلاین (جلسه توجیهی) :  چهارشنبه 28  تیر 1402  از ساعت 17:00 الی 19:00 

شروع دوره غیر حضوری در LMS:  پنجشنبه 29 تیر 1402

 

 

Writing Lessons in LMS

Grammar Lessons in LMS

Homework Submission Deadline

Telegram Content

on a Daily Basis

1

Integrated Writing

Sentence Types

Thursday of each week

 1. Common Mistakes in Writing
 2. Confusables
 3. Parallel Structure
 4. Present Tense
 5. Past Tense
 6. Future Tense
 7. Modals
 8. Dangling Structures
 9. Subject-Verb Agreement
 10. Subject-Verb Inversion
 11. Focusing on the Subject
 12. Articles
 13. Conditionals
 14. Prepositions

 

 

 

2

Integrated Writing

Adverb Clauses 1

 

3

New Task (Template 1)  + Parts of an Essay

Adverb Clauses 2

 

4

New Task (Template 1)  + Essay Structure: Outlining

Noun Clauses/ Verb Tense Agreement

 

5

New Task (Template 2)  + Unity and Coherence

 

Adjective Clauses

 

6

New Task (Template 2)+ 

Support: Details, Examples, Anecdotes

Reduction in Adjective Clauses

 

7

New Task (Template 3)+  Support: Conceptual Examples and Statistics

Present and Past Participles

 

 

8

New Task (Template 4)   

Two-Sided Essays: Qualification and Argumentation

Sentence Problems: Fragments-Run-on and Stringy Sentences-

 

 

9

New Task (All Templates) +  Revising and Editing the Essay

Comparison

10

Review and Finalization

 

The Passive