دوره های حضوری PRE-IELTS ترم تابستان 99

 46     1399/03/01-- 16:42:06


 

دوره ترمیک آیلتس

هدف دوره ترمیک آیلتس آماده‌ سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين‌ المللي  IELTS مي‌باشد.در این راستا دوره ترمیک آیلتس در 2سطح PRE-IELTS و IELTS فشرده ارائه می گردد.

آموزش ترمیک آیلتس شامل تدریس چهار بخش آزمون شامل مهارت های

Speaking-Writing-Listening-Reading می باشد و در راستای تقویت چهار مهارت فوق دانش Vocabulary و Grammar نیز به صورت یک کلاس جداگانه تدریس می شود.

در طول دوره PRE-IELTS مطالب آموزشی مرکز تدریس میشود.
 

شهریه دوره :
Reading & Writing  : پانصد و بیست هزار تومان

Listening & Speaking  : پانصد و بیست هزار تومان

Vocabulary & Grammar  : پانصد و بیست هزار تومان
 

فرایند ورود به دوره ترمیک آیلتس

دپارتمان زبان دکتر برزآبادی از طریق آزمون تعیین سطح آیلتس اقدام به برگزاری کلاس های ترمیک آیلتس در روز های مختلف هفته می نماید.

نمره ورودی دوره های PRE-IELTS    جدید 4 تا 5 در آزمون تعیین سطح مرکز یا نمره آزمون اصلی می باشد.

داوطلب در صورت کسب حد نصاب لازم در آزمون تعیین سطح به دوره ترمیک آیلتس راه می یابد.
 

 

شروع ترم تابستان : 22 تیر 99   پایان ترم تابستان : 22  شهریور 99

 

 برای مشاهده برنامه تعیین سطح کلیک نمایید.
برای مشاهده
روز و ساعت و تاریخ شروع کلاس ها کلیک نمایید.