خبرفوری و مهم: برگزاری دوره های غیرحضوری آفلاین و آنلاین

 1200     1398/12/27-- 09:37:19


کلاسهای غیر حضوری آنلاین (online)

مشخصات:

 1. برگزاری با سیستم Adobe Connect بدون نیاز به فیلترشکن
 2. حضور زنده استاد وزبان آموزن در محیط Connect Adobe در روز و ساعات مشخص
 3. برقراری ارتباط تصویری، صوتی، و نوشتاری استاد با تمام شرکت کنندها
 4. برنامه ریزی درسی منظم
 5. مطالب درسی تدوین شده یکسان برای هر درس
 6. امکان سوال و جواب صوتی و نوشتاری
 7. تعیین تکالیف درسی وارسال تکالیف جهت تصحیح { ارسال تکالیف و فایل های کلاسی  از طریق سامانه LMS {Learning Management System) موسسه (  
 8. ضبط اتوماتیک کامل هرجلسه درسی برای استفاده چند باره زبان آموزان
 9. - تشکیل یک گروه اینترنتی جهت ارتباط زبان آموزان با استاد و یکدیگر در فاصله زمانی بین جلسات درسی
 10. امتحان پایان ترم در سامانه LMS (شامل سطوحی که امتحان پایان ترم دارند.)

 

ملزومات فنی:

 1. دسترسی به اینترنت پایدار
 2. داشتن میکروفن روی کامپیوتر

 

 

کلاسهای غیر حضوری آفلاین (Offline)

مشخصات:

1- مطالب درسی از طریق سامانه LMS (Learning Management System) موسسه  بر طبق برنامه زمانی معین ارایه میشود.

2- مطالب درسی این دوره با دوره online همپوشانی نزدیک به 100 درصد را دارد.

3- مطالب درسی هر جلسه بصورت طبقه بندی شده در LMS قرار می گیرد، بطوریکه دروس و تمرینات هر درس فقط مطابق جدول زمان بندی موسسه برای زبان آموز باز می شود و آنهم به شرطی که او تمرینات درس قبل را انجام داده باشد.

4- زمان ارسال تکالیف و دریافت پاسخ مربوطه  طبق جدول زمانی مشخص و به صورت منظم انجام می گیرد.

5- درس ها بصورت ویدیویی بارگذاری می شود و بعد از دیدن هر ویدیو، تمرین مربوطه در سامانه ارائه و جواب های شما به طور اتوماتیک تصحیح می گردد.   

6- تشکیل یک گروه اینترنتی جهت ارتباط زبان آموزان با استاد و یکدیگر در فاصله زمانی بین جلسات درسی

7- امتحان پایان کلاس در سامانه LMS (شامل سطوحی که امتحان پایان ترم دارند.)