خبر مهم : دوره های هوشمند - تعاملی GRE-IELTS-TOEFL

 9723     1400/05/10-- 17:25:14


بخش آنلاین (online)

مشخصات:

 1. برگزاری با سیستم Adobe Connect بدون نیاز به فیلترشکن
 2. حضور زنده استاد وزبان آموزن در محیط Connect Adobe در روز و ساعات مشخص
 3. برقراری ارتباط تصویری، صوتی، و نوشتاری استاد با تمام شرکت کنندها
 4. برنامه ریزی درسی منظم
 5. مطالب درسی تدوین شده یکسان برای هر درس
 6. امکان سوال و جواب صوتی و نوشتاری
 7. تعیین تکالیف درسی وارسال تکالیف جهت تصحیح { ارسال تکالیف و فایل های کلاسی  از طریق سامانه LMS {Learning Management System) موسسه (  
 8. ضبط اتوماتیک کامل هرجلسه درسی برای استفاده چند باره زبان آموزان
 9.  بعد از جلسه آخر کلاس تا 8 هفته بعد ، به کلاس های ضبط شده دسترسی خواهید داشت

 

ملزومات فنی:

 1. دسترسی به اینترنت پایدار
 2. داشتن هدفون و میکروفن

 

 

بخش LMS آفلاین (Offline)

مشخصات:

1- مطالب درسی از طریق سامانه LMS (Learning Management System) موسسه  بر طبق برنامه زمانی معین ارایه میشود.

2- مطالب درسی این دوره با دوره online با جلسات آنلاین  تقویت می گردد.

3- مطالب درسی هر جلسه بصورت طبقه بندی شده در LMS قرار می گیرد، بطوریکه دروس و تمرینات هر درس فقط مطابق جدول زمان بندی موسسه برای زبان آموز باز می شود و آنهم به شرطی که او تمرینات درس قبل را انجام داده باشد.

4- زمان ارسال تکالیف و دریافت پاسخ مربوطه  طبق جدول زمانی مشخص و به صورت منظم انجام می گیرد.

5- درس ها بصورت ویدیویی بارگذاری می شود و بعد از دیدن هر ویدیو، تمرین مربوطه در سامانه ارائه و جواب های شما به طور اتوماتیک تصحیح می گردد.   

6-  پس از پایان دوره ، امکانات آموزشی LMS به مدت 8 هفته برای هر دانشجو فعال می باشد.