دوره هشت هفته ای ریاضیGRE(مقدماتی تا پيشرفته)

 425     1398/10/15-- 08:42:13


ظرفیت این دوره تکمیل می باشد
 Ã دوره هشت هفته­ ای GRE-MATH  (ریاضیات مقدماتی تا پیشرفته)

این دوره برای کسانی مناسب است که آمادگی ریاضی آنها در سطح پایین قرار دارد. (معمولاً رشته های غیر ریاضی و غیر مهندسی)

Û طول دوره: 8 هفته (32 ساعت آموزشی)

Û ساعت برگزاري دوره:چهارشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15

Û شروع دوره : چهارشنبه 11 دی 98

Û شهريه دوره: 800000 تومان

Û استاد دوره: آقای رجائیان

l معرفي دوره:

مرحله ا: طي دو هفته مقدماتي اول مفاهيم و فرمولهای پايه­اي رياضيات به تفکيک موضوعي در زمینه حساب (Arithmetic)، هندسه (Geometry)، جبر (Algebra) و تحليل داده­ها (Data Analysis)  در قالب حل مثالهاي متنوّع و هدفمند مرور و يادآوري خواهد شد تا زبان آموزان آمادگي لازم براي شروع کلاس هاي تست زني را کسب نمايند.

     در بخش حساب مباحث زير مرور و يادآوري خواهد شد:

 1. اعداد حقيقي، اعداد صحيح و اعداد اعشاري
 2. عمليات رياضي روي کسرها
 3. محاسبات مربوط به جذر و توان
 4. نسبت و درصد

در بخش هندسه مباحث زير مرور و يادآوري خواهد شد:

 1. خطوط و زوايا
 2. بررسي انواع اشکال هندسي (مثلث، چهارضلعي­ ها، چندضلعي ­هاي منتظم و دايره)
 3. اشکال هندسي سه بعدي

در بخش جبر مباحث زير مرور و يادآوري خواهد شد:

 1. عمليات رياضي روي عبارات جبري
 2. قوانين توان
 3. حل معادلات خطي
 4. حل معادلات درجه دوم
 5. حل نامعادلات خطي
 6. توابع و ترسيم شکل توابع
 7. دستگاه مختصات

در بخش تحليل داده ­ها مباحث زير مرور و يادآوري خواهد شد:

 1. روشهاي ترسيمي براي توصيف داده ­ها
 2. روشهاي عددي براي توصيف داده ­ها
 3. آمار توصيفي
 4. متغير تصادفي و احتمالات
 5. جايگشت و ترکيب

مرحله 2: طی 4 هفته بعدی تست­ های انتخابی (سطح ساده و متوسط) از منابع معتبر به تفکیک موضوعی زیر مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.

 • Arithmetic
 • Geometry
 • Algebra
 • Data Analysis

مرحله 3: طی 2 هفته آخر مجموعه تست­ های جامع (سطح متوسط به بالا و دشوار) در همه زمینه ­های مربوط به آزمون بطور مفهومي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و راه­حل­هاي ابتکاري براي پاسخگويي سريع ارائه شده و با مشارکت زبان آموزان، بحث و چراجويي در مورد هر مسأله انجام خواهد شد تا مهارت و تسلط لازم براي شرکت در آزمون حاصل شود.

در پايان اين دوره انتظار مي­رود شرکت­کنندگان با واژگان تخصّصي رياضيات که براي فهم صورت سؤالات الزامي است و همچنين با انواع سؤالات آزمون آشنايي کامل پيدا کنند و بتوانند نمره ایده­آل در آزمون را کسب نمایند.

دوره رياضيات مقدماتي در یک نگاه:

هفته 1

مرور مفاهیم و
 فرمولهای پایه

حل مسأله در کلاس

تکلیف مرتبط با موضوع برای منزل

هفته 2

مرور مفاهیم و
 فرمولهای پایه

حل مسأله در کلاس

تکلیف مرتبط با موضوع برای منزل

هفته 3

Arithmetic

حل تست در کلاس مربوط به حساب

تست ­های مرتبط با حساب برای منزل

هفته 4

Algebra

حل تست در کلاس مربوط به جبر

تست­ های مرتبط با حساب و جبر برای منزل

هفته 5

Geometry

حل مسأله در کلاس مربوط به هندسه

تست­ های مرتبط با حساب ، جبر و هندسه برای منزل

هفته 6

Data Analysis

حل مسأله در کلاس مربوط به تحلیل
 داده­ها

تست­ های مرتبط با حساب ، جبر ، هندسه و تحلیل داده­ها برای منزل

هفته 7

سؤالات آزمونی با سطح دشواری متوسط رو به بالا و دشوار

حل و فصل کامل و مفهومي سؤالات آزمون

تست­ های مرتبط با حساب ، جبر ، هندسه و تحلیل داده­ها برای منزل

هفته 8

سؤالات آزمونی با سطح دشواری متوسط رو به بالا و دشوار

حل و فصل کامل و مفهومي سؤالات آزمون