ثبت نام دوره آموزشی

دومین دوره مکمل (آموزشی) تصحیح speaking و writing تافل
1398/09/04
دوره مکمل (آموزشی) تصحیح speaking و writing تافل
5000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
اساتید دپارتمان زبان دکتر برز آبادی : دومین دوره مکمل (آموزشی) تصحیح speaking و writing تافل
SIDEBAR