ثبت نام دوره آموزشی

LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
1398/08/01
چهارشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15
4700000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
خانم فاطمه میرکاظمیان : LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
SIDEBAR