ثبت نام دوره آموزشی

کلاس GRE دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 244
1398/07/06
پنج هفته اول شنبه ها صبح از ساعت 08:00 الی 12:30 و چهارهفته بعدی پنجشنبه ها صبح
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای دکتر داوود برزآبادی : Vocabulary- Reading – Writing
SIDEBAR