ثبت نام دوره آموزشی

چهاردهمین دوره غیر حضوری TOEFL iBT (آقای اعلایی)
1398/07/25
غیرحضوری
7500000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
اساتید دپارتمان زبان دکتر برز آبادی : غیرحضوری تافل
SIDEBAR