ثبت نام دوره آموزشی

کلاس GRE دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 241
1398/05/08
سه هفته اول کلاس سه شنبه ها عصر از ساعت 15:00 الی 19:30 و هفت هفته بعدی جمعه ها عصر از ساعت 15:00 الی 19:30
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای دکتر داوود برزآبادی : کلاس GRE دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 241
SIDEBAR