ثبت نام دوره آموزشی

LISTENING - SPEAKING & READING - WRITING- TOEFL
1398/04/27
یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 و پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 12:00
9000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
خانم سمیه محمدزاده : LISTENING & SPEAKING
آقای احسان سلیمانی : READING & WRITING
SIDEBAR