ثبت نام دوره آموزشی

LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
1398/04/30
یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15
4200000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
خانم فاطمه میرکاظمیان : LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
SIDEBAR