ثبت نام دوره آموزشی

LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
1398/04/27
پنجشنبه ها عصر از ساعت 16:15 الی 19:30
4200000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
خانم سمیه محمدزاده : LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
SIDEBAR