ثبت نام دوره آموزشی

کلاس ویژه TOEFL iBT
1398/04/11
سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30و پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00
15000000 ریال
به زودی اعلام می شود : Listening & Speaking
خانم سمیه محمدزاده : Vocabulary & Reading
آقای مدبری : Writing & Grammar
SIDEBAR