ثبت نام دوره آموزشی

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 148
1397/04/12
سه شنبه عصر از ساعت 16 الی 19:30 و شنبه صبح از ساعت 9:30 الی 13
8000000 ریال
خانم شمس : LISTENING & SPEAKING
آقای سلیمانی : READING & WRITING
SIDEBAR