ثبت نام دوره آموزشی

کلاس ویژه TOEFL iBT
1397/07/05
سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 و پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00
13000000 ریال
خانم محمدزاده : Grammar & Writing
آقای مدبری : Reading & Vocabulary
خانم کسائیان : Listening & Speaking
SIDEBAR