ثبت نام دوره آموزشی

دوره هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 255
1399/08/29
پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:30
13500000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای دکتر داوود برزآبادی : دوره هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 255
SIDEBAR