ثبت نام دوره آموزشی

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 228
1397/05/09
چهار هفته اول سه شنبه ها صبح از ساعت 8 الی 12:30 و شش هفته بعدی جمعه ها عصر از ساعت 15:00 الی 19:30
9000000 ریال
آقای دکتر برزآبادی : شامل Vocabulary- Reading – Writing
SIDEBAR