ثبت نام دوره آموزشی

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 209(آقای اعلایی)
1399/04/25
چهارشنبه ­ها صبح ازساعت 09:30 الی 12:00
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای حامد اعلایی : کلاس هوشمند - تعاملی تافل
SIDEBAR