ثبت نام دوره آموزشی

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 104 (آقای مدبری)
1399/03/26
دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30
11500000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
اساتید گروه آموزشی
SIDEBAR