دوره های حضوری PRE-TOEFL ترم تابستان 99

 54     1399/03/01-- 16:41:58


هدف دوره PRE-TOEFL آماده‌ سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين‌ المللي TOEFL iBT مي‌باشد.در این راستا دوره ترمیک TOEFL در 2سطح PRE-TOEFL و TOEFL فشرده ارائه می گردد.

آموزش PRE-TOEFL شامل تدریس چهار بخش آزمون شامل مهارت های Speaking-Writing-Listening-Reading می باشد و در راستای تقویت چهار مهارت فوق دانش Vocabulary و Grammar نیز به صورت یک کلاس جداگانه تدریس می شود.

در طول دوره PRE-TOEFL مطالب آموزشی مرکز تدریس میشود.

شهریه دوره :
Reading & Writing  : پانصد و بیست هزار تومان

Listening & Speaking  : پانصد و بیست هزار تومان

Vocabulary & Grammar  : پانصد و بیست هزار تومان

 

فرایند ورود به دوره PRE-TOEFL

دپارتمان زبان دکتر برزآبادی از طریق آزمون تعیین سطح تافل اقدام به برگزاری کلاس های ترمیک تافل در روز های مختلف هفته می نماید.

نمره ورودی برای این سطح 60 تا 79 در آزمون تعیین سطح مرکز یا نمره آزمون اصلی می باشد.

 

شروع ترم تابستان : 22 تیر 99   پایان ترم تابستان : 22  شهریور 99

 برای مشاهده برنامه تعیین سطح کلیک نمایید.

برای مشاهده روز و ساعت و تاریخ شروع کلاس ها کلیک نمایید.